historie 101st

První světová válka

Divize byla aktivována 23.7.1918 pro potřeby První světové války. 23.12.1918 byla deaktivována. V roce 1921 bylo velení 101st výsadkové divize reaktivováno a umístěno v Milwaukee ve státě Wisconsin.

Druhá světová válka

15.8.1942 byla divize znovu reaktivována v Camp Claiborne v Luisianě. 101st a 82nd se společně staly novými, tentokrát výsadkovými divizemi. Zakladatelem byl brigádní generál William C. Lee, který pronesl památnou větu, která se zapsala do historie:“101st výsadková divize nemá žádnou historii, ale má schůzku s osudem.“

První akce 101st výsadkové divize byla operace “Overlord“ v den D z 5. na 6. června 1944. V brzkých ranních hodinách seskočila 101st v Normandii poblíž města St. Marie du Mont. Měla zajistit čtyři západní východy, což byly mosty, silnice, apod. z pláže Utah a urychlit tak přesun VII. armádního sboru do vnitrozemí Normandie.

17.9.1944 byla 101st výsadková divize vyslána do další operace. Tentokrát byla součástí tzv. První spojenecké výsadkové armády. Do tohoto uskupení patřila 101st, 82nd a 1. britská výsadková divize. Začala operace “Market Garden“.

101st výsadková divize měla za úkol seskočit poblíž měst Son a Veghel severně od města Eidhoven v Holandsku. Zde měla zabezpečit klíčové mosty na hlavní silnici do Arnhemu a umožnit tak rychlý přesun XXX. sboru, který měl podpořit 1. britskou výsadkovou v Arnhemu. Plán však bohužel ztroskotal.

18.12.1944 zahájili němci ofenzívu v Ardenském lese v Belgii. 101st výsadková divize byla vyslána do města Bastogne, aby zde zaujala obranou pozici a zastavila postup německých jednotek. 20.12.1944 byla divize obklíčena německými jednotkami. 22.12.1944 vyzval německý velitel Heinrich von Luttwitz 101st ke kapitulaci. Na to Brigádní generál Antony C. McAuliff odpověděl:

Německému veliteli
“Nuts!“ (Houby!)
Americký velitel

26.12.1944 bylo obklíčení prolomeno 4th obrněnou divizí pod velením Gen. Georgie S. Pattona. Díky tomuto průlomu se mohla 101st přeskupit a přezbrojit. Město Bastogne 101st hrdinně bránila až do 18.1.1945, kdy ji vystřídal VIII. armádní sbor. Žádní výsadkáři ze 101st nikdy nepřipustili, že by u Bastogne potřebovali od kohokoliv pomoc. Za hrdinství, které divize u Bastogne projevila, dostala přezdívku “Křičící orli z Bastogne“.
V dalším tažení prošla 101st Porúřím, jižním Bavorskem až do Berchtesgadenu, kde měl Adolf Hitler své “Orlí hnízdo“. Zde 101st zůstala až do konce války. Za skvělé výkony v bojích byla 101st výsadková divize vyznamenána dvěmi prezidentskými citacemi. A to za seskok v Normandii v Den D a za obranu Bastogne. Po ukončení 2. světové války byla 101st výsadková divize deaktivována.

Korea

V letech 1950-1953 proběhla válka v Koreji. Do války nebyla 101st výsadková divize nasazena, poněvadž byla deaktivována. Do bojů zasáhly jednotky, které byly později k divizi přiřazeny.
21.12.1956 byla 101st výsadková znovu aktivována.

Vietnam

V roce 1965 začala válka ve Vietnamu. 29.7.1965 přistála 1. brigáda 101st výsadkové divize v zátoce Cam Ranh. Jejím úkolem bylo vystřídat 173. výsadkovou divizi. Divize procestovala 2500 mil Vietnamem a za to dostali svůj přívlastek nomádi Vietnamu. Popisování všech bitev, kterých se 101. výsadková divize ve Vietnamu účastnila, by bylo na hodně řádků. Proto zde vypisuji názvy operací ve kterých 101st působila: 

·        Baracuda

·        Highland

·        Talon

·        Venture

·        Bayonet

·        Cacti

·        Gibraltar

·        Van Buren

·        Harrison

·        Fillmore

·        Hawthorne/Dan Thang 61

·        Nathan Hale

·        Henry Clay

·        John Paul Jones

·        Malheur II

·        Hood River

·        Klamat Falls

·        Brush

·        San Angelo

·        Mclain

·        Jeb Start

·        Carentan

·        Box Springs

·        Carentan II

·        Delaware/Lam Son 216

·        Nevada Eagle

·        An Truyen

·        Somerset Plain

·        Golden Sword

·        Phu Vang

·        Phu Vang II

·        Troui Bridge Cordon

·        Nam Hoa

·        Phu Vang IV

·        Apache Snow

·        Lamar Plain

·        Randolph Glen

·        Binh Tay

·        Dewey Canyon II

Na přelomu roku 1971 a 1972 se 101st výsadková divize stahuje z Vietnamu.

101st výsadková divize byla jedna z nejdéle sloužících jednotek ve Vietnamu. Za své zásluhy byla divize vyznamenána Vietnamským křížem udatnosti.

Po Vietnamu

12. prosince 1985 postihla divizi tragédie. Během návratu z mírové mise se nedaleko Gander (New Foundland, Kanada) zřítilo civilní letadlo, které přepravovalo část kontingentu zpět domů. Všech 248 vojáků 101st výsadkové divize zemřelo. Sám prezident Ronald Reagan přijel do Fort Cambellu vyjádřit rodinám obětí upřímnou soustrast.

Desert Storm

2. srpna 1990 zaútočily jednotky Saddáma Husajna na Kuvajt. Téhož dne obsadily celou zemi. Vytváří se velká koalice pod vedením USA. 101st výsadková divize je do bojů nasazena 80 km od nepřátelských hranic, kde buduje předsunutou základnu. Během 100 hodin trvajících bojů nebyl zabit a vážně raněn žádný příslušník 101st. Divize zajala tisíce iráckých vojáků a zasloužila se o rychlý a úspěšný konec války v zálivu.

 

Mírové mise

101st výsadková divize působila i v mírové misi v Somálsku v roce 1992. V Somálsku byli nasazeni příslušníci 86. polní nemocnice, patřící k 101st. Počátkem roku 1993 dorazila i letecká podpora. Vojáci se vrátili domů v roce 1994. Během bojů v Panamě v roce 1995, byli příslušníci 101st povoláni k nastolení pořádku mezi kubánskými uprchlíky. Během operace “Safe Passage“ transportovali kolem 3500 uprchlíků. V roce 1998 se 101st výsadková účastnila mírových misí na Haiti a v Hondurasu. V roce 2000 byli příslušníci 101. posláni na mírovou misi do Kosova, kde dohlíželi na pořádek pod vedením UN. V srpnu a září roku 2000 postihl Ameriku nejhorší přírodní požár za 50let, i zde byli nasazení příslušníci “křičících orlů“.

Enduring Freedom

101st výsadková divize se stala první konvenční jednotkou, která byla nasazena na podporu globálního boje proti terorismu. Jako první byla do bojů nasazena 3. brigáda “Rakassans“. Během bojů v údolí Shoh-I-Khot a pohoří Arma, během operace Anakonda, ukázali příslušníci 101st výsadkové divize perfektní vycvičenost. Podařilo se jim zlikvidovat 700 členů AL-Kajdy. Poté se přesunuli zpět do Fort Cambell, aby se připravili na další úkoly.

 

Iraqi Freedom

V roce 2003 se divize opět zapojuje do bojů. Tentokrát v operaci Irácká Svoboda, jejímž úkolem bylo svržení režimu Saddáma Husajna. Hlavním úkolem 101st byla podpora 3. pěší divize tím, že měla za úkol čištění hlavních opěrných bodů nepřítele. Jakmile skončila útočná fáze operace, tak se 101st výsadková divize přesunula do Mosula a stala se tak hlavní silou okupačních jednotek v Iráku. 101st prováděla bezpečnostní akce proti teroristickým buňkám a cvičila irácké vojáky. 101st se také účastnila operace “Swarmer“, největší vzdušné operace na území Iráku. V roce 2004 byla stažena.

Po reorganizaci v roce 2005 byla 101st výsadková divize poslána zpět do Iráku. Po přesunu 42. pěší divize, která dosud řídila bezpečnostní operace jako velení pro Task force Liberty, bylo následně přejmenováno na Task force Band of Brothers. Díky tomu od 1. listopadu 2005 převzala 101. výsadková divize zodpovědnost za čtyři provincie v severní části středního Iráku.

Jsou to:

Salah ad Din
Kirkuk
Diyala
As Sulymaniyah

Od 30. prosince 2005 nesla zodpovědnost za výcvik iráckých bezpečnostních sil a za organizaci v preventivních operacích v dalších provinciích:

Ninevah
Dabuj

10. dubna 2008, v den symbolických 101 dní od začátku roku, byla 101st výsadková divize pověřena velením Regionálního velitelství – Východ ve východním Afghánistánu. Stala se tak Combined Joint Task Force 101 (CJTF-101). 101st výsadková divize tímto rozšířila své pole působnosti opět na Afghánistán.

Úkoly 101st výsadkové divize jsou:

·        výcvik iráckých a afghánských vojáků a příprava na převzetí bezpečnosti v zemi do vlastních rukou

·        vlastní bezpečnostní a preventivní akce proti terorismu

·        podpora výsadků a operací ostatních spojenecký jednotek

·        obnova civilních složek života občanů (stavba silnic,škol, nemocnic a dalších staveb významných pro život)

Zdroje: wikipedia, Nam.wz.cz, 506infantry.org